Завідувачам (директорам) Кримського республіканського, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів (кабінетів) психологічної служби системи освіти Завідувачам Кримської республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських психолого-медико-педагогічних консультацій Усім працівникам психологічної служби системи освіти України
 
 
          Шановні колеги!
 
Внаслідок складної соціально-політичної ситуації в країні, подій останніх місяців у багатьох містах і, у першу чергу, в місті Києві значно збільшилась потреба у наданні психологічної допомоги населенню, учасникам подій, постраждалим та їх родичам, родичам загиблих. Аналіз ситуації показує, що учасники і жертви подій потребують негайної психологічної допомоги незалежно від політичної приналежності, регіону проживання, майнового і релігійного статусу. Найбільш розповсюдженими проблемами є: гострі емоційні розлади, реактивні стани, посттравматичні стресові розлади, горе, переживання втрати близьких, дезорієнтація та панічні напади. У зв’язку з цим усім працівникам психологічної служби системи освіти і консультантам психолого-медико-педагогічних консультацій слід терміново: - на базі навчальних закладів усіх типів і форм власності розгорнути пункти психологічної допомоги для проведення індивідуальної і групової роботи з постраждалими і учасниками подій, про що поінформувати громадськість; - негайно звернутися до закладів і установ охорони здоров’я, підрозділів служби з надзвичайних ситуацій з пропозицією співробітництва та координації у справі надання психологічної допомоги тим, хто її потребує; - обласним, районним, міським центрам психологічної служби і ПМПК створити мобільні групи для надання психологічної допомоги постраждалим у віддалених районах, сільській і гірській місцевості; - до надання психологічної допомоги залучати висококваліфікованих фахівців, психологів, соціальних педагогів, психотерапевтів, консультантів ПМПК; - організувати для тих, хто безпосередньо працює з постраждалими: а) психологічну і професійну супервізію; б) методичну підтримку у вигляді буклетів, методичних розробок, проведення навчальних семінарів і семінарів з обміну досвідом; в) матеріальну допомогу у вигляді необхідного приладдя і оргтехніки; - внести корективи у плани роботи всіх працівників психологічної служби, що задіяні у наданні допомоги постраждалим. Нагадуємо про необхідність у процесі роботи суворо дотримуватись вимог методик та Етичного кодексу психолога. У разі потреби ми готові надати необхідну допомогу, оперативні консультації. Боротьба за життя і здоров’я людей продовжується.
 
 
З повагою, директор Центру В.Г. Панок
 
 
 
Оголошення!
 
На базі консультації створено тимчасовий пункт психологічної підтримки учасників подій в Україні, за необхідністю ви можете звернутися до консультації та отримати психологічну допомогу та підтримку.
 Довідка за тел. 63-06-43